Âdemelması İsmi Nereden Geliyor ve Kadınlarda Neden Küçük?

Âdemelması insan gırtlağında yer alan, yutma sırasında üst aşağı hareket eden tiroid kıkırdağı çıkıntısıdır. İsmini İncil’den alan, İngilizce karşılığı “Adam’s apple” olan bu yapı, bayan ve erkekler ortasındaki biyolojik farklılığı gösteren doğal seçilimlerden yalnızca biri.

Erkeklerin ergenlik devirlerinde gırtlaklarının büyümesiyle âdemelması oluşuyor ve ses tellerini koruyarak sesin kalınlaşmasını sağlıyor. Bayanların erkeklere nazaran daha tiz sesli olmasını da âdemelması ile bağdaştırabiliriz.

Kadınlarda da âdemelması oluşabiliyor.

Kadınların hepsinde âdemelmasının olmadığını söylemek yanlış olur. Çünkü gırtlak genişlemesi kadınlarda da gerçekleşmektedir. Bayanlarda genişleme 120 derecelik açıyla bulunurken, erkeklerde 90 derecede mevcuttur. Erkeklerde âdemelmasının bu kadar çıkıntılı olması bu yüzdendir.

Peki bu yapıya âdemelması isminin verilmesindeki sebep ne?

Âdemelmasının, ismini nereden aldığı hakkında ise iki çeşit varsayım bulunmakta. Bunlardan birincisi ve en çok yaygın olanı, İncil’de yer aldığı belirtilen bir hikayeye dayanıyor. Hikayede geçtiği üzere Tanrı, Adem’in yasak elmayı yemesinin sonucunda ceza olarak elmanın boğazına takılmasını sağlamış ve bu kalıntı sonucunda gırtlakta çıkıntı meydana gelmiş ve bu da âdemelması olarak isimlendirilmiş. Ama daha sonra teologlar tarafından İncil’de âdemelması teriminin bulunmadığı, hatta Adem’in yediği meyve türünün bile açıkça yer almadığının belirtilmesi yeni bir varsayım oluşturulmasına sebep olmuştur.

Bu var olan hipotezi tamamen yıkan yeni düşünce ise Almanyalı Dilbilimci Alexander Gode tarafından ortaya atılıyor.

Gode’ye nazaran çoğunluk tarafından bilinen ve sanılanın tersine âdemelması terimi aslında bir çeviri hatası

Bu varsayıma nereden ulaştığına değinecek olursak; daha evvel bahsettiğimiz âdemelmasının İngilizce karşılığı olan “Adam’s apple” teriminin Latincedeki karşılığının “pomum Adami” olduğu bilgisiyle başlayalım. Bu yapı, İncil’de “insan çıkıntısı” manasına gelen İbranice “tappuach ha man” teriminden çevrilmiş ve “man” sözcüğü İbranicede “insan” manasına geliyor. Buna ek olarak “çıkıntı” manasına gelen sözcüğün tıpkı vakitte İbranicede eş manasının “elma” olması sebebiyle âdemelması terimi türetilmiş. İşte o vakitten bu yana âdemelması -aslında insan çıkıntısı- terimi yanlış kullanılmaktadır.

Yorum yapın